Mener de har løsningen for en sammenhengende E6

En arbeidsgruppe lanserer en E6-løsning mellom Levanger og Verdal som de mener tar minst dyrkajord og som sparer penger.

ENGASJERT I E6: Egil Lutdal (t.v.) og Håvard Røstad representerer hver sin gruppering på hver sin side av kommunegrensa i Levanger og Verdal. Lutdal viser hvor de mener traseen bør gå fra E6-rundkjøringa på Mule.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

VERDAL/LEVANGER: Et 20-talls personer som ville blitt berørt av trasévalget på østsiden av dagens E6 fra Rinnleiret og til Fleskhus, har gruppert seg og kommet med forslag som bruker 300 mål mindre dyrkajord.