Tall for fravær på 10. trinn

Tabellen viser medianen for antall dager og timer fravær for elever på 10. trinn, slik det er ført på vitnemålet i 2018–2019.
Nyheter

Sted      dager/ timer

Grong           10/ 3

Høylandet      9/ 9

Leka               8/ 0

Inderøy          7/ 4

Namsos          7/ 3

Røyrvik          7/ 0

Stjørdal          7/ 5

Verran         6,5/ 5,5

Hele landet 6/ 5

Trøndelag   6/ 6

Frosta           6/ 6

Levanger       6/ 5

Lierne            6/ 1

Nærøy          6/ 0

Overhalla      6/ 0

Snåsa           6/ 5

Vikna            6/ 0

Indre Fosen 5,5/ 4

Namdalseid    5/ 7

Namsskogan 5/ 0

Flatanger      4/ 3

Steinkjer      4/ 5

Verdal        3,5/ 2

Meråker       2/ 1

Fosnes * *

Osen * *

*Tall som er unntatt
offentlighet/skjermet

Kilde: udir.no