Til Brussel med bylab-prosjekt fra Innherred

Som en av fem regioner presenterte Innherredsbyene sine erfaringer med hvordan innbyggere kan involveres for å skape en mer miljø- og klimavennlig utvikling i Brussel.

DELTE ERFARINGER: Innherredsbyene var invitert til Brussel for å dele av sine erfaringer med innbyggerinvolvering sist uke.  Foto: Privat

Nyheter

EU jobber for å skape et grønnere og mer miljøvennlig Europa. Målene er hårete og Europa skal bli klimanøytrale i 2050. For å komme dit må Europas innbygger involveres.

Bylab-prosjekter

Innherredsbyene har testet ut bylaboratorier i Steinkjer, Levanger og Verdal og gjennomført eksperiment knyttet til byutvikling.

Eksperiment som er resultat av samarbeid mellom bedrifter, kommunen, akademia og innbyggere. Kommunene i Innherred ga innbyggere og ulike interessenter muligheten til å komme med løsninger på utfordringer som hvordan ivareta kulturarven, få en mer bærekraftig transport i tettstedene og gjøre sentrum mer vitalt.

– Innherredsbyene markerte seg i Brussel, sier Grete Waaseth fra Steinkjer i en pressemelding. Hun ledet ordet på vegne av Innherredsbyene.

På spørsmål understreket Grete at det i arbeid med innbyggermedvirking er viktig at lokalpolitikerne gir innbyggerne innflytelse over beslutninger og utvikling av byen.

– Det må legges til rette for åpenhet og trygghet til å dele kunnskap og innflytelse, sier Waaseth.


ByLab Steinkjer inviterer næringsliv og befolkning til å bidra i sentrumsutviklingen:

Gatekunst og utendørskino i Steinkjer

Ølservering på Steinkjer torg, volleyballbane og uteservering på bystranda, er noen av tiltakene byens næringsliv og kommunens utviklere ønsker å realisere i 2019.

 

Delte erfaringer

EU kommisjonen inviterte byer og regioner til å dele sine erfaringer rundt hvordan innbyggere kan involveres for en mer miljøvennlig utvikling.

I alt var 6000 deltakere tilstede i Brussel for å ta del og lære av gode eksempel.

Trøndelags Europakontor sørget for at Steinkjer, Levanger og Verdal var en av fem regioner som ble invitert til å dele hvordan de har jobbet med innbyggerinvolvering. Grete Waaseth fra Steinkjer ledet ordet på vegne av Innherredsbyene.

Attractive Nordic Towns

Innherredsbyene er del av det nordiske nettverket Attractive Nordic Towns, med 25 tettsteder. Målet med nettverket er å sammen utvikle en ny nordisk politikk for utvikling av attraktive og bærekraftige små og mellomstore byer i Norden.