Kreative jenter ordnet pop-up kiosk til inntekt for TV-aksjonen

De stilte seg opp med saft, kakao og kaker i Steinvika i Steinkjer for å hjelpe jenter andre steder i verden.

HJALP TIL: Fra venstre: Julia Lønnum Myrvold (8), Vilde Buøy Eriksen (8), Alise Kvernland Walberg (8), Åse Kvernland Severeide (8), Sofia Kolstad Misfjord (7) og Liv Kvernland Walberg (5).  

Nyheter

– Jentene var veldig ivrige. Spesielt da vi pratet med dem om hva pengene skulle gå til. De syntes det var urettferdig at ikke alle jenter får bestemme over seg selv, og de ble forferdet over at at ikke alle får gå på skole. Det er så selvfølgelig for dem, sier Line Buøy Eriksen, mor til en av jentene.