Høyt spill om gammelt spel

Nyheter

Det har – naturlig nok – blitt høy temperatur rundt Spelet om Heilag Olavs framtid, etter at det i forrige uke ble kjent at administrasjonen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) vurderer spelpause i 2020, for ikke å overskride sine økonomiske rammer. Spelet er selve grunnfjellet i formidlingen av Olavs-arven, og grunnmuren i det som har bidratt til å gjøre Verdal til et teatermidtpunkt, ikke bare i Midt-Norge, men også nasjonalt. Det er ut fra Spelet, som er blitt spilt hvert år siden 1954, at både kultursenteret og Turnéteateret (tidligere Nord-Trøndelag teater, red.anm.) vokste fram. Og det er i og rundt Spelet at de mange sterke kulturpersonlighetene fra Verdal startet sin utvikling. Å tukle med Spelet er på mange måter som å tukle med verdalingens kulturelle DNA.