Oppdaget mædi i fire sauebesetninger

Det er påvist mædi i fire sauebesetninger i Trøndelag. Det melder Mattilsynet.

Flere mædismittet: Flere besetninger har vært i kontakt med besetningen der sykdommen er påvist, og disse er pålagt restriksjoner. I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen. 

Nyheter

Det første funnet, kunngjort 10. juli i år, ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen.