Doktor Åms kamp mot klokka

Sykehusene halter og økonomien blør. Tor Åm har kort tid på seg til å sette diagnose og behandle skadene.

Ryddegutt: Tor Åm er tilsatt som midlertidig direktør i Helse Nord-Trøndelag for å få foretaket i økonomisk balanse på kort sikt, og mer robust på lengre sikt. Derfor setter han i gang en ryddejobb med umiddelbar virkning. Foto: Anders Nordmeland 

Nyheter

Det gikk ikke mange minuttene før gode ord og smiger til den nyinnsatte, midlertidige direktøren Tor Åm, ble etterfulgt av Helse Nord-Trøndelag-styrets enorme forventninger og krav. Helseforetaket styrer mot et overforbruk på 50 millioner kroner, hvis det ikke blir handlet raskt. Åm ble tilsatt på fredag, og møtte i sitt første styremøte fem dager senere. Den eneste saken i det ekstraordinære møtet var den økonomiske situasjonen i helseforetaket, og hvilke grep som skal gjøres for å få kontroll og forbedring – på både kort og lang sikt.