Uvirkelig Nav-skandale

Nyheter

Denne uka smalt nyheten om den gedigne trygde-skandalen, hvor det ifølge Nav er 2.400 saker som er blitt rammet av feil lovforståelse og -praksis. Dette er saker med utenlandske borgere som ifølge EUs trygdeordning skulle hatt krav på norske trygdeytelser, om de oppholdt seg i andre EU/EØS-land i korte eller lange perioder etter 2012. EU endret dette året sin trygdeforordning, som har betydning for personer som får utbetalt arbeidsavklaringspenger, pleiepenger eller sykepenger. Det er denne endringen Nav har tolket feil, og som har hatt konsekvenser for mange personer. Flere er blitt uskyldig anklaget, tiltalt og dømt for trygdesvindel. Det er stor skandale, med store konsekvenser for dem som er blitt rammet.