Klarsynte Kine fra Levanger: – Jeg hadde min første kontakt med min egen fortid da jeg gikk i barneskolen på Finne skole

Hun visste hvor den døde kvinnen i Stod befant seg. Kine Stedenfeldt mener hun ser ting vi andre ikke ser.

Etterlyser aksept: Kine Stedenfeldt mener flere bur­de vært mer åpne for at det er mer mel­lom him­mel og jord enn de selv tror. Hun frykter skep­si­s og har­se­le­rin­g hind­rer folk i å ta kon­takt med klarsynte når savnede ikke blir funnet. 

Nyheter

Man­ge av oss har opp­levd fe­no­me­net kalt «Déjà Vu». Fø­lel­sen av å kjen­ne igjen noe man opp­le­ver for før­s­te gang. Der lig­ger kan­skje nøk­ke­len til klar­synt­het. Til på­stan­den om at alle men­nes­ker gjen­fø­des i en an­nen kropp i en an­nen tid.