Vil felle bjørn i Meråker etter tapsfritt år for beitedyr

Meråker kommune søker om å få felle én bjørn på vårsnø før beitesesongen. De mener uttaket i år hindret rodvdyrtap i årets beitesesong.

BJØRN: Denne bjøren ble observert i Meråker i september i år.  Foto: Nina Johannessen

Nyheter

I en søknad til Miljødirektoratet skriver Kari Anita Furunes, tidligere Meråker-ordfører, og utmarkskonsulent Anne Marie Haneborg at de for første gang på mange år har unngått skader eller tap av dyr til rovdyr i beitesesongen.