Jord som brukes til veg- og byggeprosjekt må godkjennes

Jord som brukes ved offentlige vei- og anlegg skal nå være deklarert og godkjent for slik bruk. Verdalsbedrifter satser på klarerte jordtyper.

JORD TIL MO I RANA: Sist fredag tok Statens vegvesen deklarert parkanleggsjord fra Frøseth AS i Verdal på kjøl til bruk på et veganlegg i Mo i Rana. Lille bildet: Daglig leder Arild Frøseth i Frøseth AS, daglig leder Ingrid Dahl Furunes i Verdal Næringsforum, daglig leder Geir Tore Leira i Innherred Renovasjon IKS og salgssjef Steinar Juberg i Grønn Vekst Midt-Norge, ser på noe av råstoffet i parjorda.  Foto: Frøseth AS

Ved å nytte tidligere avfallsprodukter klarer vi tre sammen å produsere en meget god kvalitetsjord som er deklarert og godkjent i henhold til alle krav.

Geir Tore Leira, Innherred Renovasjon
Nyheter

VERDAL: Å produsere jord av grøfterens, torv og annen type matjord med stor fare for innblanding og spredning av ugress og uønskede frøarter, er ikke lenger tillatt. Faren for spredning av ugress og vekster som ikke skal finnes i Norge, gjør at det nå stilles strengere krav til jordtyper langs offentlig vei veg- og til offentlige anlegg.