Brann i silo på gård i Skogn

Gårdeier skryter av observant nabo som varslet brannvesenet.

  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

SKOGN: Nødetatene har rykket ut til en gård i Skogn som følge av en brann i en silo.

Politiet meldte om brannen klokka 14.12.

Det er snakk om røykutvikling, men det skal ikke være noen personskade.

– Det er varmgang i en av siloene på gården. Vi vet ikke hvorfor og vi vet heller ikke noe om omfanget. Men det er en temperaturøkning som vi ikke liker, sier politiets innsatsleder Olav Strid.


Lovende test av biogjødsel

Melkebonde Aksel Stokke i Skogn ser allerede gode resultater av å bruke et restprodukt fra Biokrafts produksjon på Skogn som gjødsel i eng og kornåker.


Varmgang i gress

Gårdeier Aksel Stokke sier til Trønder-Avisa at det er en silo med gras-surfôr det har gått varmgang i.

– Det ble lagt på et lag med veldig tørt gress på toppen av siloen helt til slutt i siloslåtten. Det er trolig dette det har gått varmgang i.


Full silo kollapset

En stålsilo full av nyslått gress på et større melkebruk i Skogn kollapset og veltet torsdag kveld.


Hjelpsom nabo

Stokke vil gjerne gi skryt til Arild Nesgård, en ifølge Stokke god og meget observant nabo.

– Arild var den som oppdaget røyken og som alarmerte brannvesenet og meg. Han er alltid en hjelpsom nabo som fortjener honnør, sier Stokke.


Silobergingen i gang

Kollapset og veltet på Mønsterhaug gård i Skogn. Onsdag startet bergingen av fôret fra silovraket.


En naboungdom som jobber på gården bistod brannvesenet under slukkearbeidet på Mønsterhaug onsdag ettermiddag.


Mange har tilbudt å hjelpe etter silovelt

Gårdbruker Aksel Stokke har opplevd stor og positiv respons etter silovelten torsdag kveld.