Fylkesrådmannens budsjettforslag er klart.

Ikke råd til nytt Fylkets Hus

Det er ikke satt av en eneste krone til nytt administrasjonsbygg i Steinkjer. Hverken i neste års budsjett- forslag fra fylkesrådmannen, eller i økonomiplanen fram til 2023.

UTFORDRENDE: Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen legger ikke skjul på at budsjett- og økonomiplanarbeidet har vært utfordrende. Nå legger han opp til å bremse investeringer for å redusere gjeldsbelastningen i fylkeskommunen. Foto: Johan Arnt Nesgård 

Nyheter

STEINKJER: Tirsdag orienterte fylkesrådmann Odd Inge Mjøen fylkesutvalget om hovedtallene i budsjettforslaget han legger fram for politisk behandling.