Mobbeombudet om krenkesakene i skolen: – Det har blitt mindre «vente og se»

Hans Lieng: – Mitt inntrykk er at flere elever blir hørt og får hjelp tidlig.

Etter innskjerpingen i opplæringsloven har skolene blitt bedre på å lage system for arbeidet med elevenes psykososiale miljø, men det skorter fortsatt på kompetanse, sier mobbeombud Hans Lieng i Trøndelag fylkeskommune.  Foto: Barnehage.no

Nyheter

Trønder-Avisa omtalte sist fredag Fylkesmannens øyeblikksbilde i behandlingen av de såkalte skolemiljø-sakene.