Politikerne skjønte frustrasjonen over uteområdet ved Vuku oppvekstsenter

Etter en befaring i regi av FAU på lekeområdet for barnetrinnet ved Vuku oppvekstsenter, ga politikerne uttrykk for at de forsto foreldrenes utålmodighet.

Befaring: FAU med leder Hanne Berit Gomo Sellæg i spissen, inviterte politikere til befaring på et nedslitt lekeområde til barneskoletrinnet ved Vuku oppvekstsenter onsdag kveld. Med på befaringen var Birger Røeggen, rektor, Trine Auran, foreldrerepr, Ståle Moe, klassekontakt, Tor Egil Nicolaisen, FAU, Ole Gunnar Hallager (Ap), Knut Snorre Sandnes (H), Rune Olsen (Sp) og Sven-Øyvind Bern (SV).  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

VERDAL: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Vuku Oppvekstsenter inviterte onsdag ettermiddag representanter fra de politiske partiene i Verdal for å få presentert tilstanden ved uteområdet ved barneskolen ved oppvekstsenteret.