100 år etter at oldemor begynte som jordmor, gjør Lise Andrea (25) det samme

Distriktsjordmor Jenny Thorkildsen rodde rundt til fødende kvinner på øyene i Vikna på begynnelsen 1900-tallet. De gamle lærebøkene har oldebarnet Lise Andrea Hatland fått bruk for – nå som hun skal føre arven videre.

NY JORDMOR: Lise Andrea Hatland (25) var ferdig utdannet jordmor nøyaktig 100 år etter oldemor Jenny Torkildsen, tidligere distriktsjordmor i Vikna. Nå skal Hatland være med på et prosjekt som skal modernisere helsestasjonen.   Foto: Bastian Øien Alstad, Namdalsavisa

Jeg fikk nyss i at det var planlagt en ny jordmorstilling i Rørvik, og da var jeg ikke tung å be. Da ville jeg heim.

Lise Andrea Hatland
Nyheter

RØRVIK: Det vil si, den nyutdannede jordmora har ikke bare lent seg på 100 års litteratur. Lise, som selv er født i en ambulanse, er en viktig brikke i moderniseringa av helsestasjonen i Vikna.