Forlanger ytterligere konsekvensutredninger:

Forsinkelser for Silicon Seaside

Flere har meldt sin interesse for prosjektet Silicon Seaside på Nordsia i Steinkjer – men det er snakk om år før beboerne kan sette nøkkelen i døra.

Idéskisse: Slik kan boligprosjektet på Nordsileriet i Steinkjer bli om det i beste fall blir byggestart sommeren 2021. Først skal utbyggeren ha på plass en reguleringsplan, flere konsekvensutredninger skal gjennomføres, grunnen forbelastes og sjøen fylles ut. Men allerede nå har utbyggeren flere navn på blokka over folk som ønsker å flytte inn.   Foto: Skisse: Lyngstad arkitekter

Nyheter

STEINKJER: Det har gått et drøyt år siden Steinkjer-familiene Severeide, Kolberg og Tronstad lanserte prosjektet Silicon Seaside på Nordsileiret. Håpet var å starte grunnarbeidene allerede i år.