SFO-lederen fikk nok av kutt og nedskjæringer – sa opp

Etter 15 år som SFO-leder fikk Kristin Bakkan nok. – Jeg følte ikke jeg kunne stå inne for tilbudet lenger, sier hun.

Sa opp: Tidligere SFO-leder ved Vinne skole, Kristin Bakkan, fikk nok av kutt og nedskjæringer etter nesten 15 år i jobben. Derfor sa hun opp, men engasjementet for SFO er fortsatt sterkt. 

Nyheter

VERDAL: Kristin Bakkan var SFO-leder på Vinne barneskole i nesten 15 år. Selv om hun ikke lenger leder SFOen ved skolen, har hun fortsatt et sterkt engasjement for tilbudet. Hun undrer seg over hvorfor flere ikke ser mulighetene som ligger i det å utvikle et godt SFO-tilbud.