Trygdeskandalen: Nav vet ikke hvor de 2400 personene bor

Nav har til nå ikke prioritert å sjekke hvor de bor, de rundt 2400 personene som har fått urettmessige krav om tilbakebetaling av penger etter utenlandsopphold.

TRYGDESKANDALEN: Nav kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om hvor i landet personene som er utsatt for trygdeskandalen kommer fra. Her er Nav-direktør Sigrud Vågeng (t.v.) sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under en pressekonferanse nylig.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

Nav jobber på spreng med å få oversikt over alle saker som er feilbehandlet i skandalen som ble kjent i forrige uke, men sliter med manglende statistikk og til dels gamle datasystemer, meldte NRK onsdag.

Antall personer som ser ut til å ha fått uriktige dommer økte onsdag fra minst 48 til minst 78 – etter at domstolene meldte inn flere dommer som kan være feilaktige.

Onsdag fortalte Nav at de ønsker at folk som mistenker at de er rammet, av uriktige tilbakebetalingskrav på grunn av utenlandsopphold, om å ta kontakt med Nav.


Hauglie ber Nav-ofrene om unnskyldning

– Jeg har fra første dag omtalt dette som en skandale. Det står jeg ved, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om Nav-skandalen.


Ikke prioritert geografisk oversikt

Nav har tidligere anslått at rundt 2400 personer har fått uriktige krav om tilbakebetaling av penger, etter å ha oppholdt seg i utlandet samtidig som de får en ytelse fra Nav. Men tallet kan øke.

På spørsmål fra Trønder-Avisa til Nav, om det finnes én trønder blant de 2400 personene svarer Nav følgende i en mail:

«Vi jobber nå med å gå gjennom de 2400 tilbakekrevingssakene. Det er for tidlig å si noe om hvor lang tid det kan ta. Vi har på nåværende tidspunkt ikke prioritert å lage en fylkesoversikt».

– Jeg ber ikke om fylkesoversikt, men om dere kan sjekke hvorvidt det er minst én trønder blant de 2400 personene?

«Vi kan ikke på det nåværende tidspunkt prioritere å bruke tid på å ta ut en oversikt over saker fordelt på geografi. Beklager det», svarer Navs pressevakt.

Inntrøndelag tingrett opplyser til Trønder-Avisa at de på nåværende tidspunkt ikke har fått inn saker som omhandler trygdeskandalen.


Slik skal regjeringen følge opp Nav-skandalen

Regjeringen iverksetter flere tiltak for å følge opp sakene hvor en rekke personer feilaktig er blitt dømt for trygdesvindel eller har fått tilbakebetalingskrav fra Nav.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) opplyste om følgende da hun redegjorde om saken i Stortinget tirsdag:

* Et eksternt utvalg skal granske saken for å få alle fakta på bordet. Utvalget skal finne årsakene til at feilen kunne oppstå og at den ble videreført i så lang tid.

* Regjeringen vil førstkommende fredag foreslå å gi ekstra penger til Nav og Trygderetten for å håndtere sakene.

* Regjeringen vil sørge for fri rettshjelp både for dem som vil klage etter den nye behandlingen i Nav, og for personer som fremmer erstatningskrav.

* Regjeringen vurderer å opprette en egen erstatningsordning for dem som er rammet, for å sikre at de får en så enkel og rask behandling som mulig.

* Det skal vurderes om Folketrygdloven skal endres, slik at den blir klarere.

* Det blir vurdert å lage en ny mekanisme som skal sikre nødvendig oversikt over rettsutviklingen i EU og EØS-området når det gjelder trygd.

* Departementet har bedt Nav om å rapportere om oppfølgingen av saken. Hauglie har bedt om en plan for håndtering av tidligere og pågående saker og hvordan man sikrer korrekt håndtering framover.

* Nav er også bedt om å redegjøre for hvordan de jobber med EØS-forordninger.

NTB


Får 40 millioner

Nav får 40 millioner kroner ekstra, mens Trygderetten får 5 millioner kroner, for å håndtere trygdeskandalen, foreslår regjeringen.

Pengene tildeles i 2020, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet til NTB.

– Å rydde opp i EØS-saken krever både tid og ressurser av Nav. Vi må sikre at også andre sårbare grupper som mottar tjenester fra Nav får best mulig oppfølging mens arbeidet pågår. Målet er blant annet å unngå lengre saksbehandlingstider, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Det er usikkert hvor mange saker som etter NAVs nye behandling vil bli anket til Trygderetten, men regjeringen forventer en økning i antall anker. Trygderetten styrkes dermed med 5 millioner kroner i 2020. Pengene skal brukes til flere rettsmedlemmer.

Torsdag ble det også klart at Nav-saken oversendes til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, 36 av dem til fengsel, som følge av at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land.

I om lag 2.400 saker har Nav sendt ut urettmessig fått krav om tilbakebetaling av stønad.

– Trengs åpenbart mer

Dette er altfor lite, mener SV-leder Audun Lysbakken.

– Nav er allerede underfinansiert. Regjeringen kuttet 58,4 millioner bare i ABE-kutt i budsjettet for neste år, og det er åpenbart at det vil trengs mer for å rydde opp i denne skandalen, sier han.

ABE er betegnelsen på regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform.

Rødt krevde i oktober ekstrabevilgninger til Nav som følge av trygdeskandalen. Partileder Bjørnar Moxnes er misfornøyd med summen regjeringen nå kommer med.

– I fjor fikk Nav også ekstrabevilgning for oppfølging av dem som går på arbeidsavklaringspenger. Den er ikke gjentatt i år. Dette kan ramme tusenvis av mennesker, sier han.

– En forrett

Heller ikke Senterpartiet er fornøyd.

– Det høres bare ut som en forrett. Dette kommer til å kreve masse ressurser, sier Per Olaf Lundteigen.

Ap er usikre på om summen er nok til både å følge opp sakene som er feilbehandlet, og samtidig ivareta Navs tilbud.

– En konsekvens av at staten har gjort feil, må ikke være at andre brukere av Nav får et dårligere tilbud, sier Aps Rigmor Aasrud.

Behandles av kontrollkomiteen

Trygderetten styrkes med 5 millioner kroner, også det i 2020. Regjeringen venter en økning i antall anker etter at Nav har behandlet sakene på nytt. Pengene skal brukes til flere rettsmedlemmer.

Torsdag ble det også klart at Nav-saken oversendes til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Flere feilaktig dømt

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, 36 av dem til fengsel, fordi Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land.

I om lag 2.400 saker har Nav sendt ut urettmessig fått krav om tilbakebetaling av stønad.

Saken ble kjent for offentligheten mandag forrige uke.