SNK viser fram spelregnskapet likevel:

Dette viser spel-tallene eierne ikke fikk se

Spelet har gått i pluss totalt for de siste ti åra, viser spelregnskapene fra 2010 og til i dag. I 2019 er underskuddet mindre enn det SNK forteller eierne.

  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Synkende inntekter fra Spelet er det som styret ved Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) har pekt på som en av hovedårsakene til at selskapet nå må spare penger – og sette opp Spelet annethvert år i stedet for årlig.