Woodworks Cluster i Midt-Norge får 30 millioner kroner over fem år for å løse store klimautfordringer.

Trønderske tre skal løse miljøutfordringer

Skognæringa i Midt- Norge får seks millioner kroner årlig i fem år framover fra regjeringa. Målet er å erstatte fossil plast og fiskefor med trøndersk trefiber.

SKOGSATSING: Onsdag ble det kjent at Woodworks! Cluster i Midt-Norge får seks millioner kroner årlig de neste fem årene som går til økt satsing på skog- og treindustrien i regionen. Her fra tildelingen i Oslo med Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland (fra venstre), Knut Amund Skatvedt, Treteknisk, Magne Løfaldli, Innveno, Pasi Alto, NTNU, Rune Johnsen, Støren Treindustri, klyngeleder i Woodworks! Kjersti Kinderås, Lars Johansson, RISE PFI, Monica Grindberg, Statskog og Viggo Iversen fra Proneo.  Foto: TOM HANSEN/Innovasjon Norge

Nyheter

STEINKJER: Det er skognæringsklyngen Arena Skog i Trøndelag, som nå skifter navn til The Woodworks! Cluster, som er tildelt pengene som en av i alt nye åtte næringsklynger i Norge.