Politiet med store narkobeslag blant unge

Bare på et døgn har politiet i Stjørdal beslaglagt 450 tabletter med rivotril og diazepam, samt hasjis, mindre mengder med MDMA, LSD og kokain.

SKREMMENDE FUNN: Politiet i Stjørdal beslagla store mengder narkotika fra ungdommer også denne helgen.  Foto: KRL/politiet

Nyheter

Politiet i Værnesregionen gikk tidligere i uka ut og uttrykte sin bekymring rundt økt rusbruk blant barn - og ungdom på Stjørdal.