– Det er omfattende regulering av brislingfiske i Trondheimsfjorden

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik fastslår i et svar på et stortingsspørsmål at det er en omfattende regulering av brislingfiske også i Trondheimsfjorden, men at han vil få vurdert om det er behov for økt forskningsinnsats rundt brislingbestanden i fjorden.

– Omfattende regulering: Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik fastslår at det er en omfattende regulering av brislingfiske også i Trondheimsfjorden, men at han vil få vurdert om det er behov for økt forskningsinnsats rundt brislingbestanden i fjorden.   Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Det er i et skriftlig svar på et stortingsspørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) at statsråd Harald T. Nesvik fredag kom med løftet om at det kan bli åpnet for en forskningsinnsats.