Kan få halv million til «Skogn Biopark»

Fylkesrådmannens innstiller at fylkeskommunens hovedutvalg for næring innvilger Levanger kommune et tilskudd på inntil 550.000 kroner til gjennomføring av prosjektet «Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag».

Levanger kommune er innstilt til å få 550.000 kroner i tilskudd fra fylkeskommunen til et forprosjekt for å gjennomføre en kartlegging av bioressurser hos bedrifter på og rundt Fiborgtangen, der hensikten er å skaffe kunnskap som kan brukes i markeds- og trendanalyser for en framtidig "Skogn Biopark".  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

LEVANGER: Det er Levanger kommune som søker tilskudd til et forprosjekt for å gjennomføre en kartlegging av bioressurser hos bedrifter på og rundt Fiborgtangen. Hensikten er å skaffe kunnskap som kan brukes i markeds- og trendanalyser for en framtidig «Skogn Biopark», heter det i søknaden fra kommunen.