Derfor mener Mattilsynet at tiltalte ikke skal få drive med hund

Påtalemyndigheten mener pensjonateieren skal dømmes til fengsel i ni måneder, og assisten til seks måneder. Ingen av dem skal få drive med andres hunder, mens eieren heller ikke skal få ha egen hund.

UENIGE: Aktor Amund Sand og pensjonateierens forsvarer Anders Kjøren har lagt seg på to svært ulike nivå av straff. Kjøren mener at hans klient må straffes, all den tid bjeffehalsbånd er ulovlig, men at det ikke er bevist at dette er grov vold eller at hundene har fått plager i ettertid. Sand mener Kjørens klient fremstår som å ikke ha anger, og at hun mangler empati. Foto: Johan Arnt Nesgård 

Hunder er faktisk livet mitt. Det vet alle som kjenner meg.

Den tiltalte tidligere hundepensjonateieren
Nyheter

STEINKJER: Mattilsynet skrev på oppdrag fra politiet en rapport som skulle belyse om et aktivitetsforbud kunne være aktuelt i saken hvor de to kvinnene er tiltalt for å ha brukt strømhalsbånd, eller medvirket til dette, på over førti hunder.