Hver eneste dag utsettes en ansatt i skolene på Innherred for vold eller trusler

På tre år har ansatte oppvekstsektorene i Verdal, Levanger og Steinkjer rapportert om 850 tilfeller av vold og trusler. Lærerne er enige om at problemet øker drastisk.

BEKYMRET: Trine Ertsås i utdanningsforbundet og skolesjef Gisle Almlid-Larsen sier økningen i utagering og adferdsproblematikk er bekymringsverdig. De mener løsningen handler om mer kompetanse og bedre rutiner for håndtering av krevende situasjoner.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Det føres egentlig ikke noen egen statistikk for vold i skolen. Det er HMS-systemene i kommunene, som har oversikt over hvilke arbeidsmiljøutfordringer de ansatte møter, som fanger opp den bekymringsfulle trenden. I løpet av de siste tre årene er det registrert omtrent 850 avvik i HMS-systemet, hvor ansatte rapporterer at de har blitt utsatt for vold eller trusler. Tallene gjelder for ansatte i oppvekstsektoren – men mesteparten kommer fra skolene.