Daglig leder i Innherred renovasjon ga et anbud til et firma hvor daglig leder er styreleder

Tapte anbud – ber om om vurdering av habilitet

OTTS transport tapte et anbud til et firma hvor daglig leder hos oppdrags-giveren også er styreleder hos anbudsvinneren. Nå ønsker OTTS svar på om kommunene synes dette er greit.

KRITISK: – Vi stiller flere spørsmål om rollene og forholdene rundt anbudsprosessen, sier daglig leder Geir Prytz Heen ved OTTS transport AS. 

Nyheter

– Vi stiller flere spørsmål om rollene og forholdene rundt anbudsprosessen, sier daglig leder Geir Prytz Heen ved OTTS transport AS.