Steinkjer kommunale foreldreutvalg uttrykker bekymring over skolebudsjettet for 2020.

– Det vil bli flere krenkesaker

Steinkjer kommunale foreldreutvalg (SKFU) stusser over motsigelsene i kommunedirektørens budsjett for avdeling oppvekst. – Vi er redd kuttene i sosialfaglig kompetanse vil føre til flere §9A saker, sier de.

SKFU: Steinkjer kommunale foreldreutvalg (SKFU) er dypt bekymret over utviklingen i Steinkjerskolen og over budsjettforslaget fra kommunedirektøren som foreslår å redusere den sosialfaglige kompetansen for å få råd til å innfri kravet om lærernormen. F.v. Bodil Østerås, Mære skole, Cathrine Haugan, Lø skole, Bjørn Tore Skage, leder SKFU og Kristin Hustad, Beitstad skole. 

Nyheter

Steinkjer: Paragraf 9a i opplæringsloven lovfester barns rett til et trygt og godt skolemiljø. Både fysisk og psykososialt. Det er lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.