La oss snakke om «Drop out»

La oss snakke om de 25 000 unge som hvert år «faller ut» av videregående skole.De som ikke fullfører skolen i løpet av 5 eller 6 år etter at de startet.

Illustrasjonsbilde: Vi må snakke sammen om hvordan vi kan bry oss. Hvilke verdier ligger til grunn for våre handlinger? Hvilken kultur er det i nabolaget, i idrettslaget og på arbeidsplassen? Vi må bry oss om hverandre. Skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX 

Nyheter

Konsulentselskapet Rambøll har i år laget et regnestykke for hva dette koster. Hver og en av disse 25.000 elevene belaster offentlige budsjetter i snitt med 30 000 kroner ekstra – per år gjennom hele livet. Mao må det lønne seg å sette inn tiltak som hindrer utenforskap. Blant dem som «Dropper out» er det flere som begår kriminalitet, som bruker mer helsetjenester og som mottar mer offentlige stønader og overføringer. Kostnadene ved «Drop out» er også store for de det gjelder.