Barnevernet for dårlige til å dokumentere hva de gjør

I en av fem barnevernsundersøkelser, som en forskergruppe har gått gjennom, fant ikke forskerne dokumentasjon som fortalte hva barnevernet hadde gjort i saken.

Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB scanpix: Frank May / NTB scanpix 

Nyheter

Forskergruppa har gått studert journalene til 1.365 barn i 16 barnevernstjenester fra 2015 til 2017. Forskerne har også intervjuet saksbehandlere og ledere i barnevernet, skriver Forskning.no.

Prosjektleder Svein Arild Vis mener resultatene viser at det ikke er grunn til å slå alarm om norsk barnevern, og at beslutningene til barnevernet i all hovedsak er rimelige og forståelige. Men han er litt bekymret over manglende dokumentasjon.

– Det gjør at det er vanskelig å ta stilling til om saken er godt nok utredet eller ikke, sier han til nettstedet.

I en femdel av undersøkelsene fant ikke forskerne noe dokument som oppsummerte hva barnevernet hadde gjort i saken. I en av tre saker hvor det var meldt om bekymring for fysisk vold eller seksuelle overgrep, fant de at ikke konklusjonen nevnes i den endelige rapporten.

Bufdir-direktør Mari Trommald skriver i en epost til Forskning.no at hun ser behov for å forbedre barnevernets forvaltningspraksis.

– Det vi er aller mest opptatt av er at de faglige vurderingene dokumenteres. Det er viktig for å sikre barn og foreldres rettssikkerhet. De må kunne se hva som er begrunnelsen for en henleggelse eller for at det ble iverksatt undersøkelse, skriver Trommald.


Kvinne saksøkte barnevernet og tapte, men retten mener det er flere kritikkverdige forhold

Kvinnen vokste opp omringet av rus, men det gikk flere år før barnevernet flyttet henne vekk fra hjemmet. Hun mener barnevernet er erstatningspliktige for de psykiske skadene hun har fått, men retten sier nei.

 

Levangerbudsjettet lagt fram - legger ikke opp til innsparinger:

Må styrke barnevernet

Kommunedirektør Ola Stene vil styrke barnevernet med 5,5 millioner kroner for å imøtekomme behovet.

 

– Under tilsynet i heimen var barnevernet bekymret for egen sikkerhet, men ikke for sikkerheten til jenta (5) som bodde der

Hun vokste opp omringet av rus, i et tungt belastet miljø. Den nå voksne kvinnen mener at kommunen er erstatningspliktig fordi de ikke tok over omsorgen.

 

32 prosent av institusjonsbarna huses av kommersielle aktører: – Trenger en barnevernsreform

I 2017 var 32 prosent av barnevernsbarn i institusjoner plassert hos kommersielle aktører. Dette tallet ønsker Ingvild Kjerkol (Ap) å fjerne helt.