Vil selge Fritidssenteret i sentrum

Rådmann Jostein Grimstad ber politikerne om fullmakt til å selge Fritidssenteret i sentrum

SELGE: Rådmann Jostein Grimstad i Verdal vil selge Fritidssenteret i Verdal. 

Nyheter

VERDAL: I dag har kommunen en bygningsmasse på 87.000 kvadratmeter. Med de planlagte utbyggingene av nytt Helsehus og et nytt skolebygg vil antall kvadratmeter øke med 12.000 nye kvadratmeter. Det fører til økte driftskostnader i størrelsesorden seks millioner kroner årlig, med mindre at noen av de eldre bygningene kommunen eier selges.