Ulovlig flytting av sau setter mædibekjempelsen i fare

Mattilsynet reagerer på sauebønders manglende lojalitet til bekjempelsen av den fryktede mædi-sykdommen i Trøndelag.

– SVÆRT SKUFFENDE: – Vi har oppdaget at ikke alle følger de retningslinjer som er gitt og dermed gjør arbeidet med å begrense sykdommen vanskeligere. Det er uforståelig og svært skuffende at berørte aktører kan opptrer så uansvarlig og sette mædibekjempelsen i fare, sier beredskapsansvarlig Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet.  Foto: Mattilsynet

Nyheter

Lojalitet til bekjempelsesstrategien er en forutsetning for å videreføre arbeidet