Ungdomsstraff for to tidligere ungdomsskoleelever i gjengmobbe-saken i Levanger

To tidligere elever får en straffereaksjon, mens saken er henlagt for tre nåværende elever ved Levanger ungdomsskole.

Fungerende etterforskningsleder Gunder Hofstad ved Levanger og Verdal lensmannskontor.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

LEVANGER: Det er konklusjonen av politiets påtaleavgjørelse i den såkalte gjengmobbe-saken som fant sted ved Holmhaugen i Levanger 2. september i år.