Drøye 13 millioner kroner ekstra til oppussing av samfunnshuset

Kommunedirektøren anbefaler politikerne å bevilge mer penger til oppussingen av samfunnshuset i Steinkjer.

DYRERE: Oppussingen av samfunnshuset (til høyre i bildet)vil bli dyrere enn først antatt. Steinkjerbygg kF har bedt om 13,2 millioner kroner ekstra. Illustrasjon: Praksis arkitekter / Norconsult 

Nyheter

STEINKJER: Fellesnemda for Verran og Steinkjer vedtok i sitt møte 30. januar 2019 en kostnadsramme for totalrenovering av Steinkjer samfunnshus på til sammen 97 millioner kroner. Nå ber Steinkjerbygg KF om økte kostnadsrammer på 13,2 millioner kroner.