Strammer inn snøscooterkjøring i Verran

Verran snøscooterklubb vil lage rekreasjonsløyper – kommunedirektøren vil avslå rekognoseringsturer.

REKOGNOSERING: Verran snøscooterklubb ønsker å tilrettelegge løyper for rekreasjonskjøring i Holdenområdet i Verran, men kommunedirektøren i Steinkjer tilrår en mer restriktiv bruk av motorferdsel i utmark.   Foto: Privat

Nyheter

VERRAN: Allerede i mars 2019 søkte Verran snøscooterklubb Verran kommune om løyve til å kjøre fem rekognonseringsturer for å etablere rekreasjonsløyper for snøscooterkjøring i Holdenområdet i Verran.