Uheldig for museumsmeldingen

Leder i Trønder-Avisa tirsdag 3. desember.
Nyheter

Ved årsskiftet 2020/2021 er det ventet at regjeringen legger fram en ny museumsmelding, som blant annet vil legge føringene for framtidig museumsorganisering. Det skjer om lag 20 år etter at museumsreformen startet. For å få statlig tilskudd var kravet at museene måtte inngå i en konsolidert enhet. Det resulterte i at antallet er blitt redusert fra 270 til 62 konsoliderte museer. Etter regionreformen er det blitt klare antydninger om at antall museer skal reduseres ytterligere. Det er ikke uten grunn at Stortinget ba regjeringen om en evaluering av museumsreformen som en del av saksgrunnlaget før den nye museumsmeldingen.