Gangbrua som skal sikre fotgjengerne ved problembommen i Skogn kan stå ferdig til sommeren

Bane Nor og Multiconsult har startet prosjekteringen.

  Foto: Terje Næss

Nyheter

Det er Levanger kommune som er ansvarlig for utbyggingen.