Levanger vedtok å bosette 33 flyktninger i 2020

Kommunestyret følger formannskapets innstilling om bosetning av flyktninger.
Nyheter

LEVANGER: Kommunestyret i Levanger avholder torsdag kveld ekstraordinært møte for å behandle budsjettet for 2020, og økonomiplan for 2021-23.