Alvorlig situasjon i Steinkjer kommune: – Vi kan miste kontroll på økonomien

Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) skisserer et dramatisk økonomisk situasjonsbilde for Steinkjer om ikke det blir gjort tiltak umiddelbart.

ALVORLIG: Ordfører Bjørn Arild Gram skisserer et alvorlig økonomisk bilde for Steinkjer kommune. Han vil innføre strakstiltak, og mener kommunen må finne innsparingsmuligheter på 50 millioner kroner før sommeren 2020. F.v. Kommunedirektør Torunn Austheim, økonomisjef Øystein Larsen, fagleder planlegging Per Morten Bjørgum, assisterende kommunedirektør Svein Åge Trøbakk, ordfører Bjørn Arild Gram.  Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

STEINKJER: – Det er mye som går bra, men det er ingen tvil om at vi kan miste litt kontroll på økonomien. Jeg har aldri før opplevd et forslag som ikke er i balanse. Dersom det ikke raskt tas grep for å få kontroll på økonomien, vil kommunens utviklingskraft bli alvorlig svekket, og viktige deler av tjenestetilbudet vil stå i fare, sier Bjørn Arild Gram.