Anbefaler politikerne å tillate byggetrinn to

De omstridte planene for Sjøgata brygge i Levanger sentrum skal til ny behandling i Plan- og utviklingskomiteen.

BYGGEPROSJEKT: Slik vil Sjøgata brygge bli etter at Stiklestad Eiendom har tatt innspill fra politikerne i Plan- og utviklingskomiteen til følge.   Foto: Stiklestad Eiendom/Arcon

Nyheter

Stiklestad eiendom ønsker å bygge to boligblokker i to byggetrinn. Spesielt byggetrinn to har vekket reaksjoner, og går ut på å bygge på et område som i dag brukes som parkering like ved ferjeleiet.