Dette er voldsmeldingene

Dette er de 30 siste avviksmeldingene i Steinkjer, Levanger og Verdal. Meldingene står i tilfeldig rekkefølge.

De siste voldsmeldingene i Steinkjer, Levanger og Verdal går blant annet ut på lugging, kliping og slag.   Foto: Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen

Nyheter
 • Både elever og voksne lekte med snøballkasting. En elev ble sint etter å ha blitt truffet av en voksen, og reagerte med å rive den voksne i håret. Foreldrene ble informert, og ansatte debrifet.
 • En elev truer en medelev fysisk og verbalt, og kaster ting mot medeleven. Klorer og biter og drapstruer en ansatt som tar eleven ut av situasjonen.
 • Elev fratas nettbrett, blir sint, sparker og slår flere ganger.
 • En elev begynte å utagere mot en medelev, og glemte medeleven i foten og rev i genseren slik at den strammet rundt halsen. En ansatt grep inn og delte elevene fra hverandre. Eleven ble da sint på den ansatte, slo med knyttneve mot nakken, og øvre del av ryggen. En annen voksen måtte komme til og hjelpe. Eleven knuste deretter flere lyspærer på en adventsstake. Skolen snakket med eleven og foreldrene, og bestemte seg for å ha en voksenperson i nærheten av de to elevene til visse tider.
 • Elev slår en ansatt i ansiktet med lua si.
 • En elev hadde tatt med seg soft gun med stålkuler på skolen. Eleven slo også til en takplate slik at den ramlet ned, og hadde med seg kniv på skolen noen dager senere. Skolen har meldt saken til politiet og varslet barnevernet, samtidig som de foreslår å utarbeide gode planer rundt eleven både i friminutt og skoletimene.
 • Elev slo en ansatt med en full vannflaske to ganger i armen.
 • En elev truer læreren med å gå hjem og hente luftgevær for å skyte læreren. Skolen søker råd og veiledning til konkrete tiltak for eleven.
 • En lærer gikk imellom for å skille to elever i konflikt. En av elevene fikk fatt på et slagvåpen. Læreren trengte hjelp, og ble sparket, slått og kløpet av eleven. Skolen jobber daglig med eleven, men erkjenner at de ikke har hånd om situasjonen.
 • Politiet var på skolen og holdt foredrag. En elev ble provosert av politiets tilstedeværelse, og ble sint og utagerende til både assistent, kontaktlærer og rektor. Rektor ble omtalt i negative og krenkende ordelag. Familien ble varslet om hendelsen. Ingen øvrige tiltak.
 • Elev er med ansatt på tur, og river tak i rattet til den ansatte mens de kjører bil, slik at ansatte mister kontrollen over bilen. Ansatte får tilbake styringen, og klarer å holde fast eleven, som forsøker å forlate bilen. Skolen har kontaktet foreldre og igangsatt samtale om konsekvenser handlingen kunne fått.
 • En elev slo, sparket og spyttet mot voksne. Da en ansatt skulle føre eleven ut, ble ansatte selv utsatt for slag og spark mot mage, armer og bein. Ansatte ble også utsatt for verbale trusler.
 • Elev får beskjed om å sette seg ned under en forestilling, og reagerer med å slå en ansatt i ansiktet med knyttet neve. Eleven ytrer drapstrusler mot den ansatte, før vedkommende setter seg ned og ser ferdig forestillingen. Skolen foreslår foreldreveiledning og samtaler med de involverte.
 • En elev slo til armen til en lærer med knyttet neve, etter å ha blitt bedt om å rette oppmerksomheten mot en annen lærer.
 • En lærer ba en elev om å slutte å sparke medelev. Eleven reagerte med å slå med knyttet neve mot ansiktet til læreren.
 • En elev kaster en snøball på en annen elev som begynner å gråte. Eleven ler, og lytter ikke til voksne.
 • En elev angriper en medelev. En ansatt tar den utagerende eleven ut av situasjonen, men eleven reagerer med å slå den ansatte i ansiktet.
 • Elever kastet snøball. Lærerne forsøkte å få elevene til å slutte. En av elevene kastet snø på ansatte, og nektet å slutte. Både kontaktlærer, rektor og avdelingsleder forsøkte å rettlede eleven til å slutte. Eleven reagerte senere med verbal utagering, slag og bråk. Ble til slutt kjørt hjem.
 • En ansatt forsøker å hindre en konflikt mellom medelever. En av elevene blir voldelig mot den ansatte, og reagerer med spark, slag, og verbal trakassering. Eleven ble fysisk tatt med til et grupperom mens vedkommende strittet imot.Grupperommet ble rasert, og eleven kastet stoler, og fortsatte å sparke og slå. Ansatte forsøkte å lese bok til eleven. Eleven forsøkte å stikke av, men ble avledet. Skolen anbefaler hjelp til sinnemestring, samt alternativ skoledag med mindre elevgrupper.
 • En lærer skiller to elever som krangler. Den ene eleven drapstruer medeleven.
 • En elev mener å ha overhørt baksnakking. Reagerer med å løfte en stol og brøle. Eleven setter ifra seg stolen, men brøler og slår læreren flere ganger i armen og i magen med knyttet neve.
 • En elev ble veldig sint og frustrert over å måtte gjøre engelsk, og stormet inn på SFO-kjøkkenet, hvor eleven fikk tak i to smørkniver. Gikk til angrep på en ansatt som ble skadet i håndflaten og på oversiden av håndflaten. Eleven roet seg ned og ga fra seg knivene, ba om unnskyldning og var lei seg. Skolen anbefaler alternativ engelskundervisning.
 • En ansatt som går mellom to elever for å stoppe klyping og lugging ble slått med en sko på armene.
 • En elev står og kaster isklumper etter en lærer. Hørte ikke etter muntlige advarsler. Heimen ble varslet.
 • To elever braket sammen etter knuffing i skolegården. En lærer kom til, og ble utsatt for slag og spark fra en av elevene, som også kom med verbale trusler mot både medelev og lærer.
 • En elev går til angrep på en lærer, og slår læreren flere ganger med knyttneven.
 • En ansatt gikk imellom slåsskamp mellom to elever, og fikk et slag fra en av elevene. Skolen gjennomførte samtale med elevene, og de aktuelle heimene. Skolen anbefaler forebyggende tiltak rundt begge elevene.
 • Skolen vedtok å inndra verktøy fra en elev. Eleven skulle få med seg verktøyet hjem etter skoleslutt. I friminuttet ba eleven om å få tilbake verktøyet, men fikk beskjed om å vente til skoleslutt. To elever stiller seg i veien for en ansatt mens en tredje går inn på kontoret og henter verktøyet. Skolen anbefaler at inndratt utstyr ikke oppbevares på kontoret.
 • Elev kastet sko på ansatt og kleip medelev i nakken. Skolen har ikke opplyst om anbefalte eller vedtatte tiltak.

– Krevende å melde avvik på en elev

Rektor Geir Mediås ved Frol barneskole sier de både trenger ressurser og nye tanker for å til- passe skolen etter framtidas behov.