Ingen kutt i miljøterapeutordningen i Steinkjer

Politikerne i Steinkjer reverserer rådmannens kuttforslag i miljøterapeutordningen og beholder dagens ni årsverk. De reverserer også kuttforslaget i PPT i sin helhet.

BUDSJETTFRAMLEGG: Koalisjonpartiene Senterpartiet, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet la torsdag fram sitt alternative forslag til budsjett for 2020. De vil beholde miljøterapeutordningen på dagens nivå, og satser blant annet mer på opprusting av utearealene ved kommunens barneskoler.  Foto: Pia Marie Lerseth

Nyheter

STEINKJER: Samarbeidkoalisjonen Senterpartiet, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet vil opprettholde miljøterapeutordningen i skolen på dagens nivå, og reverserer dermed kommunedirektørens forslag om å kutte ett årsverk i 2020.