De har fått jobben med å lede nytt oppvekstsenter i Inderøy

Åse Marie Hagen er ansatt som rektor ved det planlagte Oppvekstsenter vest i Inderøy.

spente: Åse Marie Hagen (t.v.) og Bente Volan er ansatt som henholdsvis rektor og styrer ved det nye oppvekstsentret i Inderøy som skal bygges vest for Straumen. 

Nyheter

INDERØY: – Jeg ser virkelig fram til å få bygge opp et oppvekstsenter fra bunnen, sier Hagen (46).