Bruåpning planlegges til februar – kan få flere millioner i døgnbøter

Åpningsfesten for «Nye» fylkesveg 17 var først planlagt i starten av desember i fjor. Nå håper prosjektleder Brønstad på åpning en av de første dagene i februar.

UTSETTELSER: Da dette bildet ble tatt i oktober 2019, var planen ifølge prosjektleder Jo Bernt Brønstad at brua og nyevegen skulle åpnes i god tid før årsskiftet. Nå blir det tidligst første uka i februar.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Overleveringen av ei ferdig Beitstadsundbru var i utgangspunktet kontraktsfestet til 31. oktober. Gjennom senere forhandlinger har det kinesiske selskapet SRBG og Statens vegvesen flere ganger endre sluttdato, nå sist 6. desember.