Se hva Språkrådet sier om bruken av navnet Nord-Trøndelag

Jo da, du kan si Nord-Trøndelag. Språkrådet fastslår at navnet Nord-Trøndelag og navnet Sør-Trøndelag og også navn på mange andre nedlagte, tidligere administrative områder, fortsatt kan benyttes.

SPRÅKDEBATT: – De administrative inndelingene vil ofte påvirke hva en oppfatter seg som tilhørende til, det ene eller det andre. Vil folk som bor i det geografiske området Nord-Trøndelag fortsatt kalle seg nordtrøndere, kan de det, sier seksjonssjef Daniel Gusfre Ims i Språkrådet.  Foto: Moment studio

Nyheter

Debatten rundt bruken av de gamle fylkesnavnene har gått relativt heftig på sosiale medier etter nedlegging av fylkene Nord- og Sør-Trøndelag 31. desember 2017 – og påfølgende etablering av det fusjonerte Trøndelag fylke fra 1. januar 2018.

Begrepene Trøndelag Nord og Trøndelag Sør ble innført, og mange har ytret at dette er de eneste geografiske begrepene som skal brukes.

– Det er fullt mulig å bruke Nord-Trøndelag som navn på det geografiske området som tidligere var Nord-Trøndelag fylke. Og det selv om fylket i dag er fusjonert med tidligere Sør-Trøndelag fylke til et administrativt område som bærer navnet Trøndelag, sier seksjonssjef Daniel Gusfre Ims i Språkrådet til Trønder-Avisa.

– Flere paralleller

Ifølge Ims i Språkrådet går debatten om hva slags geografisk navn du kan bruke på et område som utgjør det samme området som tidligere var et fylke ikke bare i Trøndelag, men landet rundt.

– Når det gjelder bruken av navnene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har vi en helt klar parallell i navnene Nord-Rogaland og Sør-Rogaland. Helt greit å bruke, så lenge en snakker om de geografiske områdene. Det vil også være slik at det ikke trenger å være helt faste grenser når områdene ikke defineres av vedtatte administrative grenser, sier Ims og peker på begrepene indre og ytre Vestfold som gode eksempler på det.

– Der er det ikke noen grenser, men likevel kan man der gjerne snakke om indre Vestfold når det trengs, slår han fast.


20 trønderske kommuner berørt av endringene fra 1. januar:

Slik er det nye kommunekartet

Alle de tre nye kommunene i nordre deler av fylket starter livet som ny kommune med å finne fram sparekniven. – Innsparingskravet kom for fort, sier rådmann i Nærøysund, Hege Sørli.


– Begrepet Midt-Trøndelag?

– I Trøndelag har vi også geografiske områdebegrep som Namdalen og Inntrøndelag, og det kan godt hende at det kan bli aktuelt å snakke om et Midt-Trøndelag. Tida vil vise hvordan folk forholder seg til grensene, sier Ims som mener det absolutt er aktuelt at flere av de gamle fylkesnavnene vil leve videre som områdenavn, og lister opp eksempler som Sunnmøre og Nordmøre.

– Rogaland har tre slike områder: Ryfylke, Jæren og Dalane, samt at man også har begrepet Haugalandet. For Vestfold og Telemark, som fra 1. januar i år er ett fylke, vil nok de gamle fylkesgrensene leve videre i folks mentale forestilling om hva som er Vestfold og hva som er Telemark, sier Ims.


Kommentar: Jarlsberg til Irland gir dype hull i trøndersk landbruk

Å fjerne eksportstøtten til jarlsbergosten er i ferd med å forandre landbrukets ryggrad i Trøndelag: Å produsere melk.


Fortsatt nordtrønder?

Diskusjonen rundt hva innbyggerne i de nye fylkene skal kalle seg, går også i andre deler av landet enn Trøndelag. Ims trekker frem nye Viken fylke, som fra 1. januar i år er en fusjon av Akershus, Buskerud og Østfold.

– Folk i Østfold diskuterer nå om de fortsatt kan kalle seg østfoldinger. Det er typisk at dette spørsmålet kommer fra Østfold. Og svaret er ja. De kan kalle seg østfoldinger, fordi de er fra et geografisk område som fortsatt kan benevnes Østfold. Akershus og Buskerud har ikke hatt like klar bruk av innbyggernavn som akershusing og buskerudværing, men også der diskuteres det hva de skal kalle seg, sier Ims og legger til:

– De administrative inndelingene vil ofte påvirke hva en oppfatter seg som tilhørende til, det ene eller det andre. Vil folk som bor i det geografiske området Nord-Trøndelag fortsatt kalle seg nordtrøndere, kan de det. Men handler det om en sak der hele Trøndelag er tema, er de trøndere, sier seksjonssjef Daniel Gusfre Ims i Språkrådet.


Flere nye varmerekorder i Trøndelag

I løpet av de to første dagene i januar er det satt fem varmerekorder i Trøndelag.