Punktum for tolv år lang strid i naturreservat i Sør-Beitstad.

72 år gammel utedo har ført til mye dritt mellom hytteeier og grunneier

Denne utedoen fra 1948 ble siste konflikttema i en opprivende og langvarig feide i fredfylte Hammeren naturreservat.

FINITO: Miljødirektoratet ga hytteeieren tillatelse til å rive utedoen på Hammersholmen i Hammeren naturreservat. Hytteeieren venter nå på å få avgjort byggesaken i Steinkjer kommune. FOTO: Steinkjer kommune 

Nyheter

STEINKJER: Hammeren naturreservat i Sør-Beitstad ble opprettet i 1984. Naturreservatet består av en strand med mudderfjære – og er bare 0,4 kvadratkilometer. Området utgjør det mest varierte strandengkomplekset i Beitstadfjorden og er en av de mest verneverdige strandengene i hele Trøndelag, heter det i beskrivelsen i Naturbase.