Klarer vi å stumpe røyken?

Det skapte rabalder da røykeloven kom, men den ble en suksess. Det er mulig, med litt godvilje, å overføre røyken til det som opptar verden i dag: Oljen og klimaet.

Oljen under press: Den beste måten å få stanset oljeleting og oljeproduksjon på, er å utvikle teknologi og løsninger som fjerner behovet for olje, og norsk teknologi kan bli en viktig eksportvare i framtida, skriver Trønder-Avisas kommentator om i denne lørdagskommentaren. Bildet er av Johan Sverdrup, som ble offisielt åpnet tirsdag – det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix 

Nyheter

Det ble sagt at røyke-loven ville ødelegge kafé-, restaurant- og utelivsbransjen, dersom man nektet folk å røyke ute på byen. En kaffe og vaffel, lekkert innsauset med sidemannens langsomme trekk av en Lucky Strike, var altså det foretrukne – veldig lenge. Helt til noen tok mot til seg og sa at nok var nok. Da hadde forskningssvar på skader forårsaket av røyking, og også passiv røyking, blitt så tydelige at det ble krevende å forsvare praksisen med egne røykebord på kafeene, eller røykeavdeling på restaurantene. Mange arbeidsplasser opererte også med egne røykerom for sine ansatte. Sikkert gode intensjoner, men hvorfor var det viktigere enn godt innemiljø og den helsemessige konsekvensen?