Debatten om ungdomsskolestrukturen i Steinkjer.

Avviser ikke skolebytte

Foreldrenes arbeidsutvalg ved Beitstad skole er åpen for for å sende ungdomsskoleelevene i bygda til Malm i stedet for Egge.

Positive: FAU-leder Silje Svarte ved Beitstad skole og nestleder Ingrid Kaldahl ser positivt på at kommunen ser på skolestrukturen i Steinkjer. De er heller ikke negative til at eventuelle endringer kan føre til at ungdomstrinnselevene i bygda kan ende opp med å måtte flytte fra Egge ungdomsskole til Malm. 

Nyheter

BEITSTAD: – Det er uansett bra at kommunen ser på skolestrukturen i Steinkjer nå, sier leder i FAU ved Beitstad skole, Silje Svarte.