Sier nei til statlig omsorgsforsøk

ANBEFALER NEI: Kommunedirektør Ola Stene i Levanger har vurdert om Levanger skal søke om å bli med en stalig forsøksordning av omsorgstjenester, men har kommet fram til at det vil begrense kommunens handlingsrom i for stor grad.  Foto: Berit Buran Juul

Nyheter

LEVANGER: Regjeringen har lagt opp til å utvide forsøket med statlig finansiering av kommunale omsorgstjenester ved å åpne opp for at seks nye kommuner kan søke om deltakelse. Søknadsfristen er 1. februar i år.