Bygger nye radarstasjoner over hele landet:

Skal overvåke norsk luftrom fra Namdalseid

Fjelltoppen Øyenskavelen blir ny radarpost for Forsvaret og Nato.

NYE RADARSTASJONER: Øyenskavelen er valgt ut for bygging/plassering av forsvarets nye radarer. Bildet viser en radar ved Luftforsvarets stasjon i Sørreisa i Troms.  Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

De nye anleggene skal bidra til å styrke Norges forsvarsevne og være Natos øyne i nord.

Forsvarsbygg
Nyheter

NAMSOS: – Det er behov for å bygge så nært toppen som mulig for å få optimal radardekning. Men vi vil så langt som mulig forsøke å legge til rette, slik at området fortsatt skal være tilgjengelig som turmål, uttaler prosjektleder Yngve Lorentsen i Forsvarsbygg.